Historia

Powerlite AB grundades 1998 av Mats Höljö.

Året efter Sverige anslöt sig till Europeiska unionen valdes Mats Höljö tillsammans med Jan Westerlund att representera Sverige i den omfattande europeiska Executive Training Program i Japan. Detta var ett 18månaders utbildningsprogram som finansierades av EU-kommissionen. Efter att ha lärt japanska och japansk business introducerade Mats den första maskinen i Halmstad, Sverige. Han märkte snart att den svenska marknaden var omogen och fokuserade istället på den mer mogna japanska marknaden. Genom att använda den omfattande kunskap som uppnåtts genom Executive Training Program i Tokyo har produktion och organisation anpassats efter de stränga kraven från den japanska marknaden.

Vår utrustning är tillverkad i Sverige och är resultatet av en lyckad förening av svenskt säkerhetstänkande och japansk högteknologi.