Powerlite Fysio

Powerlite Fysio ger dig möjlighet att behandla bl.a. Hälsenor, Hopparknä, Löparknä, Epicondyliter, Plantar Fascit – på ett verkningsfullt sätt. Behandlingsmetoden fungerar även bra på myofasciella symptom – vilket innebär att den muskulära behandlingen blir mindre fysiskt krävande för dig som terapeut. Behandlingsmetodens främsta fördelar är kort behandlingstid, snabb smärtlindringseffekt och bra behandlingsresultat.

Powerlite Fysio

Metoden är redan väletablerad i bland annat Tyskland och Norge. Behandlingsmetoden är vetenskapligt förankrad och det bedrivs omfattande aktiv forskning inom området. Powerlite Fysio är kraftfull och väldigt användarvänlig. Powerlite Fysio är medicinsk CE-märkt (0482).

  • 4 st. applikatorer i olika storlek
  • Touch screen i färg
  • Möjlighet att spara patientinställningar
  • Modulering av tryck och frekvens i olika mönster
  • Uppgraderingar sköts online
  • Uppgraderingsbar med Elterapi, TENS, Ultraljud, Radiofrekvens, Kylterapi, Vakuumterapi och ytterligare stötvågsapplikatorer