Grundutbildning Powerlite IPL

Har du nyanställda som behöver utbilda sig i Powerlite IPL?
Nästa utbildningstillfälle är den 19-20 oktober i Stockholm.
Ring oss på 031-706 65 50 för närmre information.